Monday Jun 17 Mon Jun 17
Tuesday Jun 18 Tue Jun 18
Wednesday Jun 19 Wed Jun 19
Thursday Jun 20 Thu Jun 20
Friday Jun 21 Fri Jun 21
Saturday Jun 22 Sat Jun 22
Sunday Jun 23 Sun Jun 23
 
 
 
 
Faszien Yolates 17:45 - 18:35 Katrin Pichler 
 
 
Hyrox Circle Training 18:45 - 19:30 Katrin Pichler 
 
 
Jumping 19:45 - 20:15 Katrin Pichler 
 
 
 
 
 
 
Slashpipe-Sling Intervall Training 18:30 - 19:30 Katrin Pichler 
 
 
 
Open Gym 19:45 - 20:45 Katrin Pichler 
 
 
 
 
 
Slashpipe Intervall Training 18:00 - 18:50 Katrin Pichler 
 
 
Cardio Boxing 19:00 - 20:00 Katrin Pichler 
Open Gym 19:00 - 20:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sling Training 08:00 - 08:50 Katrin Pichler 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:00 Katrin Pichler 
 
 
 
 
 
 
 
 
Body Fit 08:15 - 09:15 Katrin Pichler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviert in den Sonntag Mix 08:30 - 09:20